Dəyərlərimiz


Cəmiyyət öz strategiyasını və fəaliyyətlərini aşağıdakı 10 əsas prinsip əsasında həyata keçirməyi qarşıya məqsəd qoyur:

  • Etibarlılıq - Etibarımızı hər şeydən üstün tuturuq. 
  • Səmərəlilik - Bütün tədarük və təchizat proseslərini optimallaşdıraraq səmərəliliyi artırmağı hədəfləyirik.
  • Dayanıqlı inkişaf - Biz davamlı və uzunmüddətli müvəffəqiyyətə əhəmiyyət veririk.
  • Düzgünlük - Tərəfdaşlara qarşı ayrı-seçkiliyə yol vermirik. Fəaliyyətimizdə düzgünlük təməl şərtlərdəndir.
  • Şəffaflıq - Şəffaflıq etibar yaradır və şirkət üçün məsuliyyət götürməyə hazır olanların iştirakını təşviq edir.
  • Keyfiyyət - Müştərilərə keyfiyyətli xidməti bizə veriləcək dəyərin təminatı kimi görürük.
  • Məsuliyyət - Məsuliyyətimizin fərqindəyik.
  • Operativlik - Şəraitin tələb etdiyi elastikliyə və çevikliyə sahibik.
  • İnnovativlik - Biz iş modellərini daim inkişaf etdirir və bizi fərqləndirəcək mütərəqqi üsulları öyrənirik.
  • Ətraf mühitə hörmət - Ətraf mühitlə hörmətlə davranırıq.